DMCA

ŠtartCrack je webová stránka Spoločenstva na zdieľanie softvérovej skúšky s aktivačnými nástrojmi na vzdelávacie účely. Na naše webové stránky / servery neuchovávame aj súbory chránené autorskými právami a akýkoľvek prepojený obsah je uložený len na webových stránkach tretích strán. Keďže sloboda prejavu je povolená v tomto odvetví, nekonáme v žiadnom druhom porušovaní autorských práv.

Ak v prípade, že existuje obsah porušujúceho sa, že je potrebné odstrániť, potom nás kontaktujte, aby ste ho okamžite odstrániť. Nebudeme vás ani žiadať o údaje o overení.

Kontaktujte nás tu a uveďte názov príspevku uverejneného na našich stránkach.
E-mail: [Chránené e-mail]